X
تبلیغات
مشخصات گوشی ها و قیمت روز گوشی - قیمت بروز گوشی ها (این لیست دارای تمام قیمت گوشی ها است)
مشخصات فنی جدیدترین گوشی ها
قيمت روز گوشي ها

 

 

 

براي پيدا كردن گوشي مورد نظر مي توانيد از منوي جستوجو استفاده كنيد

 

 

موتورولا L6 با ضمانت فيتکو:
79000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا SLVR L7 با ضمانت فيتکو:
111000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا A1200 بدون ضمانت:
212000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا A1200 با ضمانت فيتکو:
244000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا RAZR V3i با ضمانت فيتکو:
158000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا N72 بدون ضمانت:
155000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا N73 بدون ضمانت:
240000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا KRZR K1 با ضمانت فيتکو:
152000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 5200 بدون ضمانت:
120000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 5300 بدون ضمانت:
124000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا N95 بدون ضمانت:
374000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ E250 بدون ضمانت:
82000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ E250 با ضمانت مايکروتل:
85000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ E490 بدون ضمانت:
114000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ E490 با ضمانت مايکروتل:
125000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 6300 بدون ضمانت:
135000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون Z310 با ضمانت پارس کامتل:
67000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون W200 بدون ضمانت:
84000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون K810 بدون ضمانت:
191000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 3110 classic بدون ضمانت:
102000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا Q 9h با ضمانت پارس کامتل:
190000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا SLVR L9 با ضمانت فيتکو:
136000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KE970 Shine بدون ضمانت:
129000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KE970 Shine با ضمانت پارس کامتل:
132000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KE770 Shine بدون ضمانت:
133000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ C260 بدون ضمانت:
42000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ C260 با ضمانت مايکروتل:
43000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 1200 بدون ضمانت:
40000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 1208 بدون ضمانت:
30000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 1650 بدون ضمانت:
48000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 2760 بدون ضمانت:
74000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 2630 بدون ضمانت:
71000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون S500 بدون ضمانت:
126000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون T650 بدون ضمانت:
207000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ D900i بدون ضمانت:
132000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ D900i با ضمانت مايکروتل:
144000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا RAZR2 V8 با ضمانت فيتکو:
246000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا RAZR2 V9 با ضمانت فيتکو:
329000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 6500 Classic بدون ضمانت:
237000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 6500 Slide بدون ضمانت:
245000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

اچ تی سی Touch بدون ضمانت:
650000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون W960 بدون ضمانت:
249000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

او دو Cocoon بدون ضمانت:
159000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 3500 Classic بدون ضمانت:
110000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 5310 بدون ضمانت:
163000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 5610 بدون ضمانت:
210000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا N95 8GB بدون ضمانت:
436000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا ROKR E8 با ضمانت فيتکو:
233000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا RIZR Z10 با ضمانت فيتکو:
338000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا E51 بدون ضمانت:
218000 تومان [نمودار قیمت]

ال جی KG290 با ضمانت پارس کامتل:
67000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا W180 با ضمانت فيتکو:
49000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا U9 با ضمانت فيتکو:
203000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ D880 Duos بدون ضمانت:
215000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ D880 Duos با ضمانت مايکروتل:
222000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون W890 با ضمانت پارس نيکاتل:
163000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 8800 Sapphire Arte بدون ضمانت:
1130000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا N82 بدون ضمانت:
290000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

اچ تی سی Touch Cruise بدون ضمانت:
500000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا W230 با ضمانت فيتکو:
65000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا W270 با ضمانت فيتکو:
77000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون W350 بدون ضمانت:
94000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون W760 بدون ضمانت:
197000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ F490 بدون ضمانت:
319000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ F490 با ضمانت مايکروتل:
325000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 1209 بدون ضمانت:
30000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 2600 classic بدون ضمانت:
60000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 3120 classic بدون ضمانت:
115000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 6210 Navigator بدون ضمانت:
259000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 6220 classic بدون ضمانت:
212000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا N78 بدون ضمانت:
249000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا N96 بدون ضمانت:
454000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ J700 با ضمانت مايکروتل:
101000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ F480 بدون ضمانت:
279000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ F480 با ضمانت مايکروتل:
296000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون C902 بدون ضمانت:
240000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون C902 با ضمانت پارس کامتل:
243000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون W980 بدون ضمانت:
210000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون XPERIA X1 بدون ضمانت:
459000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KT610 بدون ضمانت:
227000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KT610 با ضمانت پارس کامتل:
238000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KF510 با ضمانت پارس کامتل:
178000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ G400 Soul بدون ضمانت:
3060000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ G400 Soul با ضمانت مايکروتل:
320000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 6300i بدون ضمانت:
142000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KE990 Viewty بدون ضمانت:
217000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KE990 Viewty با ضمانت پارس کامتل:
223000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 1680 classic بدون ضمانت:
52000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 2680 slide بدون ضمانت:
84000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 7070 Prism بدون ضمانت:
71000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 5000 بدون ضمانت:
96000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ D780 Duos بدون ضمانت:
194000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ D780 Duos با ضمانت مايکروتل:
196000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 5320 XpressMusic بدون ضمانت:
180000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 5220 XpressMusic بدون ضمانت:
131000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 3600 slide بدون ضمانت:
160000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 6600 fold بدون ضمانت:
254000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ M620 بدون ضمانت:
920000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ M620 با ضمانت مايکروتل:
100000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KP100 بدون ضمانت:
34000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KP100 با ضمانت پارس کامتل:
37000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KP320 با ضمانت پارس کامتل:
129000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KP105 با ضمانت پارس کامتل:
42000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KP110 با ضمانت پارس کامتل:
59000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KF755 Secret بدون ضمانت:
212000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KF755 Secret با ضمانت پارس کامتل:
218000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KC550 با ضمانت پارس کامتل:
186000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

اچ تی سی Touch Pro با ضمانت پارس کامتل:
609000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ i900 Omnia بدون ضمانت:
443000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ i900 Omnia با ضمانت مايکروتل:
485000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا E66 بدون ضمانت:
322000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا E71 بدون ضمانت:
390000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون F305 با ضمانت پارس کامتل:
146000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون C905 بدون ضمانت:
400000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا A1600 با ضمانت فيتکو:
344000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا ZN5 با ضمانت فيتکو:
311000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ L700 با ضمانت مايکروتل:
143000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 7210 Supernova بدون ضمانت:
118000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KF240 بدون ضمانت:
163000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KF240 با ضمانت پارس کامتل:
167000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ B300 با ضمانت مايکروتل:
54000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KS360 بدون ضمانت:
173000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KS360 با ضمانت پارس کامتل:
178000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون W595 بدون ضمانت:
195000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون T700 بدون ضمانت:
180000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا W396 با ضمانت فيتکو:
109000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا ZN200 با ضمانت فيتکو:
184000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KF350 با ضمانت پارس کامتل:
193000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 8800 Carbon Arte بدون ضمانت:
1179000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا N79 بدون ضمانت:
322000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا N85 بدون ضمانت:
380000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ D980 بدون ضمانت:
330000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ D980 با ضمانت مايکروتل:
356000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ M3510 Beat b بدون ضمانت:
124000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ M3510 Beat b با ضمانت مايکروتل:
128000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون G705 بدون ضمانت:
248000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

اچ تی سی Touch Viva بدون ضمانت:
280000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

اچ تی سی Touch 3G بدون ضمانت:
860000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

اچ تی سی Touch HD با ضمانت پارس کامتل:
686000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ M7500 Emporio Armani بدون ضمانت:
337000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ M7500 Emporio Armani با ضمانت مايکروتل:
338000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

اچ تی سی G1 بدون ضمانت:
610000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ M8800 Pixon بدون ضمانت:
359000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ M8800 Pixon با ضمانت مايکروتل:
426000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KP500 Cookie بدون ضمانت:
206000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ال جی KP500 Cookie با ضمانت پارس کامتل:
211000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 5800 XpressMusic بدون ضمانت:
299000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ S3600 بدون ضمانت:
127000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ S3600 با ضمانت مايکروتل:
139000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا Aura بدون ضمانت:
1169000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 1661 بدون ضمانت:
49000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 5130 XpressMusic بدون ضمانت:
123000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 7100 Supernova بدون ضمانت:
105000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون W705 بدون ضمانت:
262500 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا VE66 با ضمانت فيتکو:
376000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 6260 slide بدون ضمانت:
266000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 8800 Gold Arte بدون ضمانت:
1299000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا A3100 با ضمانت فيتکو:
514000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون W508 بدون ضمانت:
235000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا 6303 classic بدون ضمانت:
160000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

اچ تی سی Dream بدون ضمانت:
698000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون W395 بدون ضمانت:
139000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون C901 با ضمانت پارس کامتل:
281000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون C903 با ضمانت پارس کامتل:
339000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ E1070 با ضمانت مايکروتل:
39000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ E1125 بدون ضمانت:
51000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ E1125 با ضمانت مايکروتل:
53000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ S8300 UltraTOUCH با ضمانت مايکروتل:
438000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا E75 بدون ضمانت:
382000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

نوکيا N86 بدون ضمانت:
478000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون W995 با ضمانت پارس کامتل:
494000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ C5212 با ضمانت مايکروتل:
203000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ C3010 بدون ضمانت:
86000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ C3050 با ضمانت مايکروتل:
101000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ B5702 با ضمانت مايکروتل:
253000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ S7220 Ultra b بدون ضمانت:
276000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ S7220 Ultra b با ضمانت مايکروتل:
283000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ S7350 Ultra s با ضمانت مايکروتل:
323000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ M7600 Beat DJ با ضمانت مايکروتل:
347000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ i8910 Omnia HD با ضمانت مايکروتل:
695000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

اچ تی سی Touch Diamond2 با ضمانت پارس کامتل:
594000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

اچ تی سی Touch Pro2 با ضمانت پارس کامتل:
749000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

موتورولا ZN300 با ضمانت فيتکو:
287000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ S5600 Preston بدون ضمانت:
313500 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ S5230 با ضمانت مايکروتل:
195000 تومان [نمودار قیمت]

سونی اريکسون T707 بدون ضمانت:
231000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ C270 بدون ضمانت:
41000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ C270 با ضمانت مايکروتل:
46000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سونی اريکسون W595s بدون ضمانت:
190000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ S3310 بدون ضمانت:
135000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

سامسونگ S8000 Jet با ضمانت مايکروتل:
437000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ورتیو Signature بدون ضمانت:
3749000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ورتیو Ascent بدون ضمانت:
3649000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ورتیو Diamond بدون ضمانت:
3959000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ورتیو Constellation بدون ضمانت:
3534000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ورتیو Ascent Ti بدون ضمانت:
3649000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

ورتیو Signature S بدون ضمانت:
3855000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

اپل iPhone 3GS بدون ضمانت:
1143000 تومان [نمودار قیمت - خرید این گوشی]

[مشاوره قیمت]

+ نوشته شده در  88/09/17ساعت 20:33  توسط A.M.A.K |